Az oldalon megjelent információkat a Magyararoszági Református Egyház belügyének tekintjük, annak további felhasználáshoz az egyházon kívüli (világi) médiában nem járulunk hozzá.
©melybol.hu e-mail: info [kukac] melybol [pont] hu

Nyílt levél 2017.11.20.LevelekTalálkozó 2018.01.25.Böjti ima 2018

2018.01.11.

Kedves Testvérünk!

Kifejeztük aláírásunkkal azt, amire lelkésztársunk fájdalmas halála csak még jobban felhívta a figyelmünket, hogy megterheltségünk mellett is lankadatlanul szükséges egymással és magunkkal is törődnünk.
Fontos számunkra, hogy a virtuális szolidaritás kifejezése mellett személyesen és valóságosan is találkozzunk.
Ezért szeretettel meghívjuk a melybol.hu találkozóra. Mindenkit várunk, aki egyetért kezdeményezésünk fő tartalmával.

Időpont: 2018. január 25. 14 órától 16 óráig

Helyszín: Bethesda Gyermekkórház, Ebédlő

Jelentkezési határidő: 2018-01-23 12:00:00

További információ és jelentkezés ezen az oldalon.

Áldást, békességet!

Fekete Ágnes, Sebestyén Katalin, Kodácsy Tamás


2018.01.05.

Kedves Testvérünk!

​Első szavunk a jókívánság szava. Boldog új évet kívánunk, reménységgel!

Honlapunkon megosztottuk ​válaszlevelünket, melyet a Zsinat Elnökségi Tanácsának küldtünk.

Bízunk abban, hogy egy egymást bátorító közösségben továbbra is​ együtt kereshetjük a lehetséges, mai, krisztusi utat.
Hálásak vagyunk azért, hogy aláírásukkal támogatták ezt az útkeresést.

Áldást, békességet!

Fekete Ágnes, Sebestyén Katalin, Kodácsy Tamás


2017.12.13.

Kedves Testvérünk!

Az aláírásgyűjtést 2017. december 10-én lezártuk. Nyílt levelünket összesen 1039-en írtuk alá, köszönjük szépen a támogatást!

Ezúttal köszönjük szépen a gyászoló családnak elküldött adományokat is.

2017. december 13-án választ kaptunk levelünkre, amely innen elérhető: Válasz 2017.12.13.

Áldás békesség!

Fekete Ágnes, Sebestyén Katalin, Kodácsy Tamás


2017.11.28.

Kedves Testvérünk!

Először is köszönjük szépen azoknak, akik publikusan vagy rejtve támogatták és aláírták közös levelünket. Sokat jelentenek a külön levelek, üzenetek, telefonok, amelyeket az aláírások mellett kaptunk Tőletek.

A Zsinat Elnökségi Tanácsának nyílt levelünket a 2017.11.28. 15:16-kor rögzített állapot szerint, 966 aláírással elküldtük. Egy külön kísérő levélben igyekeztünk válaszolni az időközben felmerült kérdésekre, és ebbe a Tőletek kapott kéréseket, információkat is belefoglaltuk.

A kísérő levelet alább olvashatjátok. A nyílt levélre az aláírások még mindig érkeznek, ezeket 2017. december 10-ig gyűjtjük. Az Elnökségi Tanács válaszát ugyanitt tesszük majd közzé.

Áldás békesség!

Fekete Ágnes, Sebestyén Katalin, Kodácsy Tamás


Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsa
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Főtiszteletű Elnökségi Tanács!

Egy héttel ezelőtt, 2017. november 20-án tettük közzé a csatolt levelet a www.melybol.hu honlapon, melyhez egy e-mailben kértük felelős egyháztagjaink, lelkészeink támogatását, hogy nagyobb súllyal adhassuk át Önöknek a levélben megfogalmazott üzenetet.

Az élet, a szolgálat és a közösségi felelősség mellett akartunk ezzel tanúságot tenni. Közzététel előtt a levelet az első hat aláíróval egyeztettük. Kezdeményezésünket és nevünket nyíltan vállaltuk Önök előtt is, többek között a zsinat.elnokseg@reformatus.hu hivatalos címre is elküldtük felhívásunkat tájékoztatásul. Eredetileg két hetet terveztünk az aláírásgyűjtésre, de a hosszú névsor miatt már most átadjuk levelünket, a további aláírás lehetőségének nyitva tartása mellett.

Tudjuk, hogy konkrét javaslatok megfogalmazása mindig megosztó lehet. Ennek a kockázatát a levélben mégis vállaltuk, hogy indítványunk előremutató legyen, de nyilvánvalóan más megoldási ötletek is lehetnek. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk mind a csendház, mind a személyi javaslattal kapcsolatban, ez bennünket is megerősített.

Ezen túl számos reakció érkezett az aláíróktól: biztatást, sürgetést, segélykiáltást, ötleteket, történeteket, kritikákat és kérdéseket kaptunk. Ezek a gondolatok alapvetően a levél utolsó mondatát hangosították fel: a lelkészek hivatásgondozásában „még közösen sok tennivalónk van”, átfogó megoldásra van szükség.

Nem először ismerjük fel egyházunkban, hogy itt sok tennivalónk van. Az EJB egymással összefüggő nyolc stratégiai célja közül a negyedik kifejezetten erre mutat rá: „Spirituális, lelkigondozói és szakmai háttértámogatást nyújtó országos hálózatot építünk ki a lelkészek és a gyülekezetek egészségének támogatására.” Az MRE Zsinatának 2014.11.13-i ülésén el is fogadták azt a dokumentumot (Párbeszédben a jövővel – Vitaanyag az MRE középtávú cselekvési tervéhez), amelyet a továbbiakban részletes vitára és döntéshozatalra ajánlottak a zsinati küldöttek, s ennek érdekében egy bizottságot is létrehoztak (ZS. - 375/2014.11.13.).

Elismerjük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az egyház vezetése és segítő szolgálatai eddig tettek, s amelynek problémakörét maga a dokumentum jól fogalmazza meg, miszerint a “különlegesen nehéz” lelkipásztori hivatás megfelelő támogatás nélkül szinte “elkerülhetetlenül magában hordozza az elmagányosodás, elszigetelődés veszélyét is.” (48).

Nyílt levelünk nyomán megismertük a célhoz rendelt szakértői bizottság háttéranyagát és konkrét akciótervét, akik többször is kitértek a kiégés, krízis és öngyilkosság veszélyeire. Az akcióterv szerint többek között már 2015. február 28-tól működne egy Lelkészi Hivatás Támogató Szolgálat, és 2017. március 31-tól egy református lelkigyakorlatos ház is.

Tisztelettel kérjük, hogy ezt a programot minél hamarabb indítsa útjára egyházunk vezetése. Tisztelettel javasoljuk az Elnökségi Tanácsnak a háttéranyaggal összhangban, hogy a KRE, DRHE, SOTE, GYI képzéseiben, valamint a lelkigondozói szolgálatokban részt vevő segítő szakemberekből állítsanak fel egy hatékony munkacsoportot megfelelő erőforrások biztosításával, akik

– felmérik a szakmai igényeket e téren (például nyilvános fórumbeszélgetések és országos kérdőívek segítségével), és

– frissítik a cselekvési tervet, hogy a korábbi zsinati határozatnak megfelelően minél előbb részletes vitára és döntéshozatalra bocsátható legyen.

Levelünkkel együttműködésünket szeretnénk kifejezni: a további munkában természetesen számíthatnak ránk is.

„Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.” (Zsolt 33,20)

Budapest, 2017. november 27.

Testvéri köszöntéssel,

Fekete Ágnes, Sebestyén Katalin, Kodácsy Tamás

református lelkészek

Postázott levél (2017.11.28) PDF